Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΠΕΜΠΤΗ 15.06.2023:


Program

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.06.2023:


Program

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.06.2023:


Program